در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اصفهان

يکشنبه 31 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
  توضیحات:
  {مان}{وی ای پی- تخت شو}
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اقلید می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شهرکرد می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  کاوه-صفه یورو4 جدید مارال تخت شو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 21