در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اصفهان

سه‏ شنبه 3 بهمن 1396
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  280,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  کاوه-صفه
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  270,000 ریال

  243,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  297,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  280,500 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  کاوه-صفه