در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اصفهان

شنبه 1 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  280,500 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  264,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  {{ کاوه-صفه }}
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سمیرم می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  264,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  کاوه-صفه{مان }
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شهرکرد می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  264,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  کاوه-صفه
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شهرکرد می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  270,000 ریال

  243,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توضیحات:
  {{ کاوه }}
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شهرکرد می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  280,500 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  کاوه-صفه{یورو4 جدید تخت شو}