در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اصفهان

سه‏ شنبه 24 مهر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  کاوه-صفه مارال یورو4
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  15:31

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  کاوه-صفه-وی ای پی-تختشو-ولوو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Benz O500 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سمیرم می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:31

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
  توضیحات:
  وی ای پی یورو4جدیدتختشومارال
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اقلید می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شهرکرد می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:31

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  کاوه-صفه وی ای پی یورو4جدیدمارال تختشو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25