در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  داخل ترمینال تبریز
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  داخل ترمینال تبریز