در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  زمان خرید سرویس به پایان رسیده است

  توضیحات:
  جنگی/موسی زاده
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  موسوی/فلاحی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توضیحات:
  عارف جعفرلو