در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کوهدشت (لرستان )

جمعه 6 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کوهدشت (لرستان )

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  549,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کوهدشت (لرستان )

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  340,000 ریال

  306,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کوهدشت (لرستان )

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  340,000 ریال

  306,000 ریال

  صندلی خالی : 34