در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 0