در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

تهران

سه‏ شنبه 24 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به اصفهان می باشد
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به گرگان می باشد
  توضیحات:
  از مسیر تهران با شام رایگان
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به قم می باشد
  توضیحات:
  تک صندلی با اینترنت رایگان
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به قم می باشد
  توضیحات:
  مانیتور اینترنت شام
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  560,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  مانیتورشام اینترنت رایگان
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  595,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مانیتور اینترنت و شام رایگان. عالی پور