در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

تهران

جمعه 6 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تختشو اینترنت با پذیرایی
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به قم می باشد
  توضیحات:
  مان تختشو اینترنت با پذیرایی