در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  زمان خرید سرویس به پایان رسیده است

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 20